Research

Meten, Registreren en Sampling

Van Proefbedrijf naar Research Centre in 25 jaar

Familie Vonk is van oudsher een boerenfamilie in hart en nieren. De familie heeft nieuwe ontwikkelingen in de rundveehouderij nooit kunnen loslaten.
Opa had een gemengd bedrijf met een grote melkveetak, vader Cor ontdekte in de beginjaren de kalverenhouderij, zowel in kalveren opfok als in jong blank kalfsvlees.

Nu al 25 jaar zijn Erik & Caroline Vonk samen met medewerker Matthieu Lam actief met hun eigen Calf Research Centre in het praktisch uitvoeren van diverse onderzoeken en studies voor zowel de mengvoeder- als de farmaceutische industrie.

Begin jaren 90 zijn de eerste farmaceutische registratie-onderzoeken voor het vaststellen van de wettelijke wachttermijnen van nieuwe medicijnen gedaan voor Farma Research BV te Nijmegen.
Al snel kwam de vraag vanuit Henny Swinkels (nu Director Corporate Affairs VanDrie Group) om als praktijkbedrijf grondstoffenonderzoek te gaan doen voor een mengvoederfabrikant, waar hij destijds directielid was. Hiermee is een langdurig exclusief samenwerkingsverband ontstaan waarin door de jaren heen grote stappen zijn gemaakt voor zowel de productontwikkeling als voor de gebruikte onderzoeksstrategieën.

Op ons bedrijf met 500 dierplaatsen, verdeeld over 7 afdelingen, kunnen we door een bijzonder huisvestingssysteem tot een leeftijd van 8 weken (individuele periode) kalveren wegen zonder deze dieren te hoeven aanraken. Na deze periode gaan we met weegboxen de groepshuisvesting in om de gewichten per proefgroep (15-25 stuks) vast te stellen. Als paraveterinair zij we bevoegd om bloed af te nemen bij de onderzoeksdieren, als bloedonderzoek aan de orde is. Voor opdrachtgevers welke in het bezit zijn van een vergunning (art. 2) van de wet op de dierproeven (WOD) zijn we in het bezit van de artikel 12 (nu 13f) status als erkende proefdierverzorgers.
Hiermee hebben we voor een aantal grote kalverintegraties een gecombineerd registratie-onderzoek kunnen uitvoeren ten behoeve van de European Food Safety Authority (EFSA). Dit soort studies waren tot voor kort alleen mogelijk door bijv. de Landbouwuniversiteit te Wageningen.

We doen vooral onderzoeken bij jonge herkauwers, dit zijn meestal kalveren, maar ook waterbuffels zijn ons niet vreemd voor onderzoek. De laatste jaren werken we met onderzoeken die zijn gericht op de werking van grondstoffen, voedingssupplementen, voeradditieven, probiotica’s, e.d. Dit voor zowel de ontwikkeling kunstmelk als krachtvoeders voor jonge herkauwers. Verder optimaliseren we voerschema’s en etiketten naar de huidige inzichten en wet- en regelgeving. Ook is onderzoek nodig voor wensen en mogelijkheden vanuit de verschillende werelddelen waar onze opdrachtgevers actief zijn.

Op ons bedrijf hebben we mogelijkheden voor alle typen studies, van klein van opzet tot groot en langdurig, net wat de vraag van onderzoeker of voedingsdeskundige op dat moment is. De probiotica’s zijn naast de antibiotica’s en vaccins bekend terrein voor ons. Zelfs mogelijkheden in metabole kooien (aparte opvang van feces en urine). Maar ook eenvoudige smaaktesten doen we regelmatig. Het gehele voerrantsoen wordt in-en uitgewogen zodat exact de opname bekend is en dit naast de groeicijfers bekeken kan worden. Oudere dieren kunnen in de Hollandse stal (aanbind-grupstal) gehuisvest worden waar plaats is voor 16 dieren. De kleine herkauwers zoals schapen en (melk)geiten zijn in strohokken te huisvesten, al dan niet met weidegang.

Naast de praktijkstudies met levende dieren is er vaak vervolgbehoefte aan het bekijken van bijvoorbeeld de organen, het maagdarmkanaal en/of de vleeskwaliteit. Binnen onze familie is een relatief klein slachthuis beschikbaar waar deze vervolgvragen bekeken kunnen worden. In de grote industriële slachthuizen is hiervoor geen tijd en ruimte beschikbaar. Door de korte lijnen binnen de familie (veehouder, vleesverwerker) is hier een grote meerwaarde zodat de praktijkstudies een vervolg kunnen krijgen. Vanuit de WOD is hiermee het 3V-principe (Vervanging, Vermindering en Verfijning) mede gewaarborgd.
Als echt familiebedrijf met jarenlange ervaring kunnen we een reëel prijsniveau voor onderzoeken garanderen. De laatste jaren heeft veelal in het teken gestaan van studies voor de mengvoederindustrie. We willen graag ook weer farmaceutische onderzoeken op gaan pakken.

Om het beladen woord ‘proefdier’ in de huidige samenleving een juiste plaats te geven hebben wij sinds enkele jaren een skybox in ons onderzoekscentrum. Bezoekers mogen altijd een kijkje nemen vanuit de skybox in de proefafdelingen, hierdoor worden de onderzoeken niet beïnvloed door het publiek en zijn we maatschappelijk verantwoord bezig. Als onze opdrachtgever(s) zelf bezoekers meebrengen dan kunnen deze, met inachtneming van de hygiëneregels, live in de stallen om de dieren te bekijken.
U kunt zo zelf de activiteiten bekijken van dit hoogwaardig onderzoeksbedrijf voor diervoeding en gezondheid in de jong rundveesector.